Zamykání turistických cest v okolí Velkých Opatovic

Statistika:

Rok
Počet účastníků
2003
52
2004
42
2005
46
2006
65
2007
56 + 3 psi
2008
95
2009
107
2010
120
2011
118
2012
176
2013
182
2014
178
2015
143
2016
171
2017
121